Obchodní podmínky

Zákazníci rezervující pobyt přes e-mail nebo telefon po objednání obdrží na e-mailovou adresu zálohový list nebo voucher s předpisem k platbě zálohy ve výši 30 % z celkové částky ubytování. Záloha slouží pro ubytovatele jako záruka příjezdu hosta a pro zákazníka to znamená, že je rezervace po její úhradě potvrzená a platná.

 

Storno podmínky

Při zrušení pobytu méně než 5 dní před příjezdem činí storno poplatek 30 % z celkové ceny pobytu (výše zálohy).
Pokud zákazník zruší ubytování v den příjezdu, uhradí 1. noc objednaného pobytu a pokud se nedostaví vůbec bez uvedení důvodu hradí objednaný pobyt v plné výši.

 

Doplňující obchodní podmínky

1. Ceny a služby
Orientační ceny ubytování a případných dalších služeb jsou uvedeny v prezentačních materiálech (internetové stránky, prospekty apod.). Pro zákazníka je však závazná ta cena, která je uvedena v ubytovacím poukazu (dále jen voucher). Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis ve voucheru. Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci), změnit dohodnuté podmínky pobytu.

Způsoby platby za ubytování a další informace najdete na stránce Ceník.

2. Zrušení pobytu zákazníkem
Zákazník je oprávněn zrušit objednávku kdykoliv před příjezdem. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou elektronickou podobu (e-mail s doručenkou) na adresu info@nadoline.cz. Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas odeslání e-mailu.

U větších skupin mohou být sjednány individuální storno poplatky.

Ubytovatel nebude účtovat zákazníkovi výše uvedené storno poplatky, pokud nemohl čerpat sjednané služby z těchto důvodů: úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, povolávací rozkaz, živelná pohroma. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do tří dnů od jejich vzniku.

3. Platnost
Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky ubytování a ubytovacího poukazu (voucheru).